زندگی نامه

علی اکبرپور متولد 1349 ایران، شهرستان مازندران

آغاز فعالیت هنری از سال 1373

سابقه تدریس در آموزشگاه فنی و حرفه ای ایران و تدریس در دانشگاه هنر و معماری مازندران

شرکت در نمایشگاه خوشنویسی جهان اسلام در سال 1381 ایران، تهران

کسب هنرمند برتر سال نگاره های چوبی که از سوی 

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در سال 1382 ایران، تهران برگزار شد.